Rodo

Działając na podstawie, art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje uczestnika pleneru będących osobami fizycznymi, iż:
  • Administratorem danych osobowych uczestnika pleneru jest BSFOTOGRAFIA z siedzibą w Gdańsku
  • Dane osobowe uczestnika pleneru przetwarzane będą w celu realizacji umowy z zakresu fotografii. Dane osobowe uczestnika pleneru będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • Odbiorcą danych osobowych uczestnika pleneru, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi zamówionej przez uczestnika pleneru, będą podmioty wskazane na stronie internetowej pod adresem: bokehlovers.pl/wspolpraca
  • Przetwarzanie danych osobowych uczestnika pleneru przez wymienione podmioty jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania usługi.
  • Dane osobowe uczestnika pleneru będą przechowywane przez okres realizacji usługi zamówionej przez uczestnika pleneru.
  • Uczestnik pleneru posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Uczestnik pleneru posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez uczestnika pleneru danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
  • Dane uczestnika pleneru będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, za pomocą takich narzędzi, jak w szczególności Google  Analytics,  Facebook Pixel,  Yandex  Metrica, tawk.to. Konsekwencją takiego przetwarzania danych osobowych będzie analiza statystyk stron www oraz optymalizacja reklam tworzonych przez bokehlovers.pl, także reklam dostosowanych do uczestnika pleneru.